Nieuws test

Zomerstop nieuwsmolen

De nieuwsmolen komt vanaf volgende week tijdelijk tot stilstand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u belangwekkend nieuws moet missen. We houden …

4 juli 2024

Kabinet stuurt wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 naar Raad van State

Eén van de laatste daden van het vorige kabinet was het aanbieden van het wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 aan de Raad van State (RvS). Doo …

4 juli 2024

Digitale aangifte dividendbelasting vanaf 1 juli verplicht

Als uw bv aan u dividend uitkeert, moet zij binnen een maand aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting (15%) bij de Belastingdienst. Dat kan n …

28 juni 2024

Kinderopvangtoeslag voor middeninkomens omhoog

Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 29.400 en € 159.225 krijgen volgend jaar meer kinderopvangtoeslag. Het kabinet maakt hiervoor extra b …

28 juni 2024

Tijdig stakingswinst omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2023

Hebt u uw onderneming in 2023 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór …

21 juni 2024

Deadline publicatie gegevens ANBI 2023 nadert

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens elektronisch publice …

21 juni 2024