Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)

Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)

Is uw omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijgt u een vrijstelling van uw btw-plicht.

kleineondernemer

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020

Deze  nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt de korting op de btw. En de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u meedoen aan de nieuwe KOR:
• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Ook stichtingen, verenigingen en bv’s kunnen meedoen

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Meedoen heeft voor- en nadelen

U krijgt minder administratieve verplichtingen. Maar u kunt bijvoorbeeld geen btw meer aftrekken of terugvragen.
Voor de ene ondernemer kan het interessanter zijn om mee te doen aan de nieuwe kleineondernemersregeling dan de andere. Dat hangt af van uw specifieke situatie.

Bron: Belastingdienst

Meedoen met de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020? Aanmelden kan tot 20 november 2019
U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR met het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wil doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn. U kunt zich ook na 20 november nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2020 meedoet.

Gevolgen als u deelneemt aan de KOR

  • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
  • U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. In sommige gevallen moet u de btw die u eerder hebt afgetrokken herzien.
  • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. Maar als u dat zelf wilt, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen.
  • U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen. Op belastingdienst.nl/kor (link opent een nieuw venster) leest u daar meer over.
  • U doet mee aan de KOR voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen.
  • Op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan de belastingdienst doorgeven. Want vanaf die datum gaat u weer btw-aangiftes doen omdat de KOR vervalt.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.